Company Profit+ Solutions

Prawo Handlowe & Prawo Gospodarcze
> Doradztwo Podatkowe <

Image

Wyższe składki ZUS od 2019 roku - Przedsiębiorcy zapłacą więcej

Prognozowane stawki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku będą większe w stosunku do kwot z 2018 roku - wynika z założeń budżetu państwa na 2019 r. W efekcie wysokość składek, bez uwzględnienia zdrowotnej, zwiększy się o 7,3 proc., czyli 65,89 zł miesięcznie.

Z wyliczeń wynika że składki ZUS dla przedsiębiorców (bez składki zdrowotnej) wyniosą od 2019 roku 974,65 zł w porównaniu do 908,76 zł w 2018 roku. To oznacza roczną podwyżkę o 65,89 zł.

W tym zawierają się:
-składka emerytalna - 558,08 zł (+37,72 zł w stosunku do 2018 r.),
-składka rentowa - 228,72 zł (+15,46 zł),
-składka chorobowa - 70,05 zł (+4,74 zł),
-składka wypadkowa - 47,75 zł (+3,23 zł),
-składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (+4,74 zł).

Wysokość składki zdrowotnej - i tym samym faktyczną łączną kwotę płaconą przez przedsiębiorców - poznamy dopiero w styczniu. Nawet jednak zakładając, że składka zdrowotna nie zwiększyłaby się, to po podwyżce pozostałych kwot przedsiębiorcy od 2019 roku musieliby płacić 1294,59 złotych miesięcznie w porównaniu do 1232,18 zł płaconych w 2018 roku.

Firma bez ZUS? Czy jest możliwość prowadzić przedsiębiorstwo bez opłacania składek ZUS?
Otóż odpowiedź na to pytanie brzmi, jak najbardziej! Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu do prowadzenia przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, w osobie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dowiesz się zapoznając się z naszą ofertą - SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Przejdźmy do odpowiedzi na pytanie "Kiedy w ogóle podlega się składkom ZUS?"
Katalog osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek, możemy znaleźć w artykule 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych SPRAWDŹ i art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, SPRAWDŹ
Sztuka legalnego ominięcia konieczności płacenia składek polega na tym, żeby nie znaleźć siebie na takiej liście.

Zgłębiając temat wyżej wymienionych aktów prawnych, można stwierdzić, że do płacenia składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany udziałowiec spółki oraz członek zarządu powołany do funkcji członka zarządu spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który tylko na tej podstawie (pełnienia funkcji) otrzymuje wynagrodzenie.
Warto zauważyć, że zarząd jest w spółce organem obligatoryjnym, w przeciwieństwie do rady nadzorczej, którą należy powołać w przypadku, kiedy spółka ma 25 wspólników, a wartość kapitału zakładowego jest równa bądź wyższa kwocie 500 tysięcy złotych, a jej członkowie (Rady Nadzorczej) podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Jak to się opłaca?
Przychody członka zarządu wybranego w drodze powołania klasyfikuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzenia pobierana jest przez spółkę zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Gdzie przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów sprowadzających się do podstawowych kosztów pracowniczych 20% i po uzyskaniu podstawy opodatkowania stosuję się stawkę podatku, w I progu podatkowym 18%.

Przykład:
-Dochód (brutto) spółki Polska Firma sp. z o.o. przed wypłatą wynagrodzeń członków zarządu w miesiącu maj bieżącego roku wyniósł 10.000 PLN.
-Jan Nowak będący członkiem zarządu Polska Firma sp. z o.o. pełniący funkcję członka zarządu na podstawie powołania które określa jego wynagrodzenie w wysokości 8.000 PLN brutto miesięcznie otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wynagrodzenie netto "na rękę" w wysokości 6.848 PLN.
-W spółce Polska Firma sp. z o.o. po uwzględnieniu wynagrodzeń członków zarządu stanowiących koszt uzyskania przychodu dochód (brutto) wynosi 2.000 PLN i po opodatkowaniu CIT 15% (300 PLN) w wysokości 1.700 PLN netto zostaje na dalszą działalność i rozwój przedsiębiorstwa.

Żebyśmy mogli zobrazować różnicę ten sam dochód który osiągneliśmy w Polska Firma sp. z o.o. osiągneliśmy również w przedsiębiorstwie w którym podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym
- okazuje się że z 10.000 dochodu (brutto) który osiągneliśmy w naszej kieszeni znajdzie się jedynie albo i aż 5.843,57 PLN netto
(RÓŻNICA 2.704,43 PLN).

Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie co zrobić w przypadku osiągania dochodów przekraczających I próg skali podatkowej. Uspokajamy, na to pytanie również możemy przedstawić owym zainteresowanym wiele ciekawych odpowiedzi.
Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli artykuł Ci się spodobał, udostępnij!Skontaktuj się aby dowiedzieć się więcej

Usługi

Doradztwo podatkowe

Kliknij i dowiedz się więcej..

Zakładanie spółek

Kliknij i dowiedz się więcej..

Wirtualne biuro

Kliknij i dowiedz się więcej..

Obsługa księgowa

Kliknij i dowiedz się więcej..

Ostatnie Artykuły

Zapoznaj się z materiałami z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego:

Latest Products Image

Sprawozdanie finansowe za 2017r.
-nowe przepisy
Prawo Podatkowe

W tym roku sprawozdanie finansowe za 2017r. przedsiębiorcy prześlą do KRS w formie elektronicznej ale do Urzędu Skarbowego będzie trzeba je złożyć w tradycyjnej, papierowej formie.

Read More
Latest Products Image

Split payment - podzielona płatność w VAT Prawo Handlowe

Split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT.Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w Polsce, jest kampania wymierzona przez Państwo w lukę podatkowa w VAT.

Read More
Latest Products Image

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać? Prawo Handlowe

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej to jedna z najważniejszych decyzji, podejmowanych podczas otwierania własnego biznesu. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jaką wybrać formę działalności, aby była dla Twojego przedsiębiorstwa najbardziej optymalna!

Read More
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Rozpocznijmy Współpracę

Dzięki której struktura twojego podmiotu będzie odpowiadać jego działalności, a optymalizacja zaskutkuje zmniejszeniem kosztów i zwiększeniem zysków.

Skontaktuj się z nami

Aby umówić spotkanie i ustalić szczegóły współpracy.
Możesz w tym celu użyć formularza kontaktowego poniżej.

Telefon

+48 695 736 129
Imię i nazwisko:
Email:
Wiadomość:

Top